Algemene voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst die door De Carwash wordt aangeboden en door de klant wordt aanvaard. Het oprijden van de installatie en aanbieding van het voertuig impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden waarvan de klant kennis heeft genomen.

 1. Gebruik
  De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de verschillende wasprogramma’s en van de instructieborden en bijhorende aanwijzingen van het personeel.De automatische wasstraat garandeert dat de wagen zonder enige tussenkomst van de klant de wasstraat na de wasbeurt verlaat; het negeren van de instructieborden en aanwijzingen van het personeel kan aanleiding geven tot ongevallen in de wasstraat waarvoor decarwash niet aansprakelijk kan worden gesteld.
 2. Voertuig
  De klant garandeert dat het voertuig geschikt is voor de wasinstallatie en geen loszittende onderdelen bevat die kunnen worden losgerukt waardoor zij schade kunnen toebrengen aan de installatie en andere voertuigen die zich op dat moment in de wasstraat bevinden.Dit geldt zowel voor originele onderdelen als voor alle andere onderdelen die niet origineel door de fabrikant zijn aangebracht.De Carwash heeft het recht voertuigen te weigeren waarvan zij van oordeel is dat ondanks de toelichting die door de klant wordt gegeven deze alsnog een risico inhouden voor eigen schade aan het voertuig van de klant, dan wel aan de installatie en derden. De Carwash heeft het recht voertuigen te weigeren waarvan zij van oordeel zijn schade te kunnen aanrichten onder welke vorm ook.
 3. Inspanningsverbintenis
  De Carwash verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om een zo goed mogelijk wasresultaat te bekomen doch kan niet garanderen dat alle onreinheden die niet met de gebruikelijk producten kunnen worden verwijderd ook na de wasbeurt zullen zijn verdwenen.Indien het normaal te verwachten wasresultaat volgens het gekozen wasprogramma niet werd behaald heeft de klant na een aangestelde van De Carwash onmiddellijk na de wasbeurt hierover te hebben aangesproken het recht de wagen onmiddellijk opnieuw aan te bieden.Dit recht vervalt indien de klant voorafgaandelijk het terrein heeft verlaten.
 4. Schade
  De Carwash is slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door fouten van haar medewerkers, en/of gebreken in de installatie met uitzondering van de schade veroorzaakt wegens miskenning van de bepalingen onder art.3.De schade dient op straffe van verval van verhaal onmiddellijk en op tegensprekelijke wijze voor het verlaten van het terrein te worden gemeld aan een medewerker zodat het oorzakelijk verband tegensprekelijk kan worden vastgesteld.
 5. Betwisting
  Voor alle vorderingen die betrekking hebben op deze voorwaarden en de door decarwash uitgevoerde verbintenissen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.